Gårdens historie

Lykkebjergs historie

På Lykkebjerg er vi en del af en meget lang historie. En slægtsforsker i familien har fundet Niels Henriks aner hele 11 led tilbage til år 1720. Gården har været fæstegård under herregården Kattrup. Omkring 1858 købte Niels Henriks tipoldefar Jens Rasmussen den fri af fæstet, og han blev dermed den første selvejerbonde på gården. I 1868 flyttede samme Jens Rasmussen gården til sin nuværende placering mellem to bakketoppe – Lykkebjerg nord for gården og Ilkebjerg syd for gården.

Jens var gift med  Ane Marie Olsdatter og de fik fire døtre, hvoraf den yngste Maren Sophie blev på gården. Maren Sophie blev i 1901 gift med Kristoffer Nielsen, som stammede fra Nørregård i Nordsjælland. I 1902 fik de en datter Marie. Da Marie blev født, vejede hun kun 1000 gram, og moderen døde to dage efter fødslen, så det var et mirakel, at Marie overlevede. Kristoffer fik i den første svære tid hjælp af to af sine søstre. Senere ansatte han en husbestyrerinde, Dorthea. Dorthea kom fra den gård i Tågerup, der i dag huser Birkegårdens Haver. Som det var meget almindeligt på det tidspunkt giftede Kristoffer sig i 1908 med Dorthea, og de fik i 1910 en søn Peder.

Peder Nielsen blev næste ejer af Lykkebjerg. Hans aftægtsbolig, som vi nu også benytter til udlejning, bærer stadig hans navn – Peders Hus. Peder boede på gården indtil 1957, hvor Marie´s søn Niels overtog gården. Niels gav i 1978 første del af stafetten videre til Niels Henrik. Overdragelsen blev gennemført, som et glidende generationsskifte, som var endeligt afsluttet i år 2000. Niels Henrik blev i 1980 gift med Gitte, som også stammer fra Tågerup.

Lykkebjerg har gennem tiderne oplevet store forandringer. Her har været grise og køer samt mange høns. Bygningen, som vi i dag kalder Hønsehuset, blev i 1946 opført til høns på begge etager. Senere blev der indrettet malkestald i underetagen og medarbejderbolig på førstesalen. En ny kostald blev opført i  1975, og her er senere ombygget til det nuværende ridehus.

I 2002 stod vi overfor et stort valg – skulle vi udvikle eller afvikle kobestanden Vi valgte som bekendt det sidste og startede i 2003 noget ganske nyt på Lykkebjerg – nemlig bondegårdsferie. Første sommer kun med Huset på Bakken og en lejlighed i Hønsehuset. Siden kom der de følgende fire år fire nye lejligheder til. I 2007 valgte vi at plante 6 ha skov, hvilket vi i dag har stor glæde af. Skoven er offentlig tilgængelig og benyttes flittigt af både turister og de mange opstaldere, der kommer her i forbindelse med vores hestepension.

Der er i det hele taget ikke blevet afviklet så meget, som der er blevet udviklet. Vi har hele tiden ønsker til forbedringer og har i alle årene jævnligt haft gang i et nyt byggeri. Denne tendens ser ud til at fortsætte.